Nieuws van het bestuur

Nieuws van het bestuur

De afgelopen periode hebben zich enkele mutaties voorgedaan in het bestuur van Restore Cycling Team. Hieronder wordt een korte uiteenzetting gegeven van deze mutaties.

Voorzitter
Op de laatste bijzondere Algemene Ledenvergadering van 7 september jl. hebben wij afscheid genomen van onze voorzitter van Restore Cycling Team, de heer Mike Tomey. Mike heeft aangegeven door zijn drukke commerciële activiteiten de functie van voorzitter niet meer te kunnen combineren en per direct zijn functie neer te leggen.
Wij danken Mike voor zijn inzet gedurende de periode dat hij voorzitter is geweest.
Het officiële aftreden wordt bij de eerstvolgende ALV in maart 2016 bekrachtigd.

Wedstrijdsecretariaat
Al eerder dit jaar hebben wij afscheid genomen van de heer Menno Boone. Menno was algemeen bestuurslid en tevens wedstrijdsecretaris. Hij was al langere tijd binnen het bestuur actief.
Menno heeft aangegeven wel de afhandeling van de wedstrijdlicenties van onze renners en rensters richting de KNWU te willen blijven doen. Hiermee ontlast hij het bestuur en het spreekt voor zich dat het bestuur hem daarvoor dankbaar is.
Wij danken Menno voor zijn jarenlange inzet binnen het bestuur van Restore Cycling Team.
Ook zijn officiële aftreden wordt bij de eerstvolgende ALV in maart 2016 bekrachtigd.

Structuur bestuur
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van 7 september jl. is tevens besloten de structuur van het bestuur te wijzigen. Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester wordt aangevuld met een afgevaardigde van elke afdeling. Hiermee worden de lijnen tussen het dagelijks bestuur en de afdelingen korter.

Vacature voorzitter ad interim ingevuld
Door het vertrek van Mike is er een vacature ontstaan voor de functie van voorzitter. Wij hebben de afgelopen periode gesprekken gehad met diverse mensen om de ontstane vacature op korte termijn in te vullen. Hier is uit voortgekomen dat wij Hans Post kunnen verwelkomen als ad interim voorzitter van Restore Cycling Team. Hans is voor velen binnen de vereniging én binnen de wielersport een bekend en gewaardeerd persoon, wielrenner en tevens sponsor van onze vereniging met zijn bedrijf ARCTIC koel- en vrieslogistiek. Het bestuur is dan ook bijzonder blij dat Hans zich beschikbaar stelt voor deze functie!
Voor degenen die Hans nog niet kennen, wil hij zich graag aan jullie voorstellen:

Hans Post

Hans Post

Even voorstellen; Hans Post nieuwe voorzitter a.i.
Als Restore lid, sponsor en wielrenner ben ik al jaren verbonden aan de vereniging en zijn er veel mooie fietsmomenten geweest. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als directeur bij ARCTIC koel- en vrieslogistiek, waarvan de laatste 12 jaar in Zoetermeer en de jaren daarvoor in Nootdorp.

Mijn bestuurlijke ervaring is van de 80’er jaren bij de plaatselijk voetbalclub “SV Nootdorp” en de laatste jaren als bestuurslid van de Nootdorpse Wielerronde. Ook heb ik een aantal jaren meegeholpen met het organiseren van de Pijnackerse Vossenjachten bij Toerclub Pijnacker.

In mijn functie als voorzitter wil ik graag meehelpen de vereniging te laten bloeien en mooie resultaten te behalen en de afdelingen te ondersteunen waar nodig is. En laten we hopen dat er in de nabije toekomst ook weer voldoende jeugd is om weer Nieuwelingen en Junioren als renners op de weg te krijgen.

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2016!