29 maart: ploegenvoorstelling Restore Cycling Team

29 maart: ploegenvoorstelling Restore Cycling Team

Uitnodiging voor alle leden en sponsoren van Restore Cycling Team

Graag wil het bestuur jullie uitnodigen voor de Ploegenvoorstelling van Restore Cycling Team op dinsdag 29 maart a.s. in het restaurant van De Viergang te Pijnacker. De aanvangstijd is 19.30 uur en inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur. Wij danken De Viergang voor het beschikbaar stellen van het restaurant.

Tot ziens op 29 maart!

Namens het Bestuur van Restore Cycling Team,
Martin Burgers, Secretaris

restore-cycling-logo-retina viergang-logo