• Nieuws van het bestuur

    De afgelopen periode hebben zich enkele mutaties voorgedaan in het bestuur van Restore Cycling Team. Hieronder wordt een korte uiteenzetting gegeven van deze mutaties. Voorzitter Op de laatste bijzondere Algemene Ledenvergadering van 7 september jl. hebben wij afscheid genomen van onze voorzitter van Restore Cycling Team, de heer Mike Tomey. Mike heeft aangegeven door zijn drukke […]

    Read More