15 maart: Algemene Leden Vergadering

15 maart: Algemene Leden Vergadering

Uitnodiging voor alle leden van Restore Cycling Team

Graag wil het bestuur jullie uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Restore Cycling Team op dinsdag 15 maart a.s.
De aanvangstijd is 20.00 uur en inloop is mogelijk vanaf 19.30 uur. Voor de locatie is wederom gekozen voor de kantine van Ammerlaan The Green Innovator, Nootdorpseweg 15 te Pijnacker. Wij danken Menno Ammerlaan voor het beschikbaar stellen van de ruimte.

De agenda is als volgt:

1. Opening door de voorzitter a.i.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 10 maart 2015
Open hier de PDF van het verslag.

3. Mededelingen van het bestuur
Bestuurswijzigingen c.q. samenstelling:
Mike Tomey als aftredend voorzitter en Dennis van der Kleij als aftredend algemeen bestuurslid Sponsoring/Communicatie.

‘Het bestuur draagt de heren Hans Post en Ron Hart voor als nieuwe bestuursleden in resp. de functies van Voorzitter en algemeen bestuurslid Sponsoring/Communicatie. Tegenkandidaten kunnen, ondersteund door 10% van het aantal leden van de vereniging, zijnde 18 leden per te kiezen bestuurslid, zich voor aanvang van de algemene ledenvergadering melden bij het bestuur.’

4. Financiële zaken en – overzicht 2015
– Verslag kascommissie 2015
– Benoeming kascommissie 2016 en decharge verzoeken
– Vaststelling contributie 2016 en afdracht aan KNWU
Het bestuur stelt de leden voor een eventuele verhoging van de contributie te koppelen aan de stijging van de afdracht aan de KNWU.
– Begroting 2016

5. Terugblik, plannen en mededelingen afdelingen
– Jaarplannen afdelingen incl. terugblik en verwachtingen voor 2016

6. Communicatie en Sponsoring
– Vernieuwen website
– Kleding en fietsen Restore Cycling

7. Rondvraag

Wil je de agenda uitprinten? Open dan hier de PDF van de agenda.

Na afloop van de vergadering is paskleding aanwezig voor een eventuele bestelling van wielerkleding. Na betaling kan deze kleding direct worden meegenomen. Allicht voor zo lang de voorraad strekt.

Graag zien wij jullie op 15 maart!

Namens het Bestuur van Restore Cycling Team,
Martin Burgers, Secretaris

restore-cycling-logo-retina Ammerlaan